Stichting Epop heeft een Culturele ANBI Status. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Op de site van de belastingdienst vindt u meer informatie.

Transparantie is een voorwaarde voor de Culturele ANBI Status. Hieronder vindt u ons financieel overzicht, beleidsplan en bestuur samenstelling.

Balans 2020

Verlies- en winstrekening 2020

Adresgegevens en bestuurssamenstelling Stichting Epop

Beleidsplan Stichting Epop 2019 - 2024

Historie en werkplan